Aichi Maru Maguro-Shoga Gelee "Stewed Tuna and Ginger" - Hiramatsu Seafoods Co., Ltd
食品

Aichi Maru Maguro-Shoga Gelee “Stewed Tuna and Ginger”

久負盛名的獎盃

2022年國際高品質獎盃

獎項

視頻

相關產品

關於食品的評鑑

Monde Selection是世界上唯一一家提供全面食品品質評量的品質機構。由獨立專家組成的評審團依據對消費者非常重要的感官和科學方面多達25個參數,單獨分析每件產品。

發現獲獎產品

2023年獲獎的食品